VISIE

BOMPeC betekent: Beter Omgaan Met Problemen en Conflicten.
Het is ontstaan vanuit handelingsverlegenheid van docenten uit een cluster 4 school die werken met kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblematiek, ontwikkelingsachterstand en psychiatrische stoornissen.

In deze setting is de vraag naar praktische handvaten en bruikbare achtergrondtheorie over crisis en conflicthantering het grootst. Veel kinderen worden op de cluster 4 school juist aangemeld voor het niet kunnen omgaan met problemen, die vervolgens escaleren in crisis en conflictsituaties.

Toch is het op school geen apart lesvak… dat is toch vreemd ?!

De kwaliteit van leven van kind en ouders (en docenten) kan veel plezieriger en meer waardevol worden, als die levensvaardigheid beter wordt beheerst. Maar ook op andere scholen is het leren omgaan met problemen en conflicten belangrijk. Voor elk mens is het een wezenlijke levensvaardigheid die je overal en altijd nodig hebt. Op school, in je stage of bijbaantje, later in je werk, bij familie en vrienden , in relaties, op vakantie, in je vrije tijd, bij het boodschappen doen. Overal heb je er plezier van als je zonder conflicten een probleem kunt oplossen.

WAT DOET BOMPeC?