THEORIE

Leren werken met de conflictkrater en de bijbehorende fases van crisis en conflict, de conflictcirkel, routineketens, de ontwikkelingskalenders. Theorie die een ander beeld oplevert van het conflict van de leerling, waardoor je op een andere manier kunt reageren en daarmee grip krijgt op het omgaan met conflicten en je weer letterlijk "meester" (of juf) bent en de regie terugkrijgt.

Achtergrond passend bij de vraag van de school. Dat kan heel verschillend zijn. Kinderen met gedragsproblematiek zijn een bont gezelschap. Scholen hebben allemaal hun eigen identiteit en speerpunten, BOMPeC sluit hier naadloos bij aan. Goed onderbouwde achtergrondtheorie over crisis en conflict aangepast aan de doelgroep en om te zetten naar je eigen praktijk is er volop, als je weet waar je moet zoeken…

En dat weten wij!

Van leer"macht" naar leerkracht