QUICKSCAN

Als BOMPeC start met de cursus wordt deze altijd vooraf gegaan door een quickscan. Tijdens deze ochtend of middag kijken we rond op school met onze "cluster 4 ogen". Dit doen we om een indruk te krijgen van de praktijksituatie van de desbetreffende locatie. Die is altijd anders, elke school heeft zijn eigen stijl. Een frisse kijk zonder kennis van de dagelijkse gang van zaken levert een onbevooroordeeld beeld op van uw school/instelling. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de quickscan via een PowerPoint presentatie voorgesteld aan de deelnemers.

De quickscan wordt verder gebruikt tijdens de inventarisatie en de totstandkoming van het cursusplan.