OUDERAVOND

Als BOMPeC een cursus verzorgt op Uw school bestaat de mogelijkheid om ons uit te nodigen voor een ouderavond of een gedeelte daarvan.

Met een BOMPeC workshop geven we ouders inzicht in hoe er op Uw school/instelling wordt gewerkt aan het beter leren omgaan met problemen en conflicten. Tevens wordt aan ouders de "conflictkrater" uitgelegd.

Ouders/verzorgers moeten betrokken worden bij de school/instelling en andersom. De onafhankelijke positie van BOMPeC kan een positieve impuls geven voor een betere samenwerking tussen school/leraar en ouders/verzorgers. Voor een duurzame ecologische aanpak is het belangrijk om samen te werken met alle betrokken partijen.