ORGANISATIE

Zomaar een paar conflictjes aanpakken biedt geen duurzame oplossing voor het onderliggende probleem. Er zal concretere aandacht moeten komen voor het organiseren van, aanleren hoe je omgaat met problemen en conflicten. Dat kan alleen als je kijkt naar de hele schoolorganisatie. Hoe maak je een les van een conflictmoment? Hoe kun je ingrijpen in de conflictfases? Hoe werk je met de conflictkrater? Hoe doe je dat in de klas? Hoe past dat in het lesrooster? Hoe wordt dat per afdeling aangepakt en hoe schoolbreed? Wat kan er effectiever in de schoolstructuur? Hoe kan er worden samen gewerkt met ouders en jeugdzorg om tot een ecologische aanpak van problemen en conflicten te komen.