FYSIEK

Er gaat een heleboel vooraf aan het werkelijk fysiek ingrijpen bij een conflict.

De allereerste insteek van BOMPeC is een preventieve.

Wat straal je uit als docent? Hoe sta je er werkelijk bij, welke strategische positie neem je in bij een (dreigend) conflict? Hoe organiseer je hulp? Hoe reageer jij zelf als persoon op angst en dreiging? Wat doe ik als een leerling mij werkelijk te lijf gaat? Wat doe ik als ik zelf agressief wordt? Wat kunnen leerlingen zelf leren over hun eigen lijf en hun lichamelijke en/of emotionele reacties?

BOMPeC leert je op een veilige en humane manier fysiek in te grijpen in verschillende fases van een conflict. Voor de leerling/jongere is er telkens de mogelijkheid om te stoppen met de agressie en kalm te worden.
Het fysiek aanleren van wat je kunt doen in een crisissituatie helpt docenten om voortaan rustiger te reageren. Voor de leerlingen biedt dit meer veiligheid, ze worden (ook tegen zichzelf) beschermd en als er een conflict ontstaat, dan weten ze wat er volgt.

Agressie tegenover agressie houdt agressie in stand