DE MENSEN VAN BOMPeC

VorigeVolgende

Hallo, ik ben Mienoe.

Na jaren werken in de kinderopvang en regulier onderwijs werk ik nu al weer een paar jaar in het speciaal basis onderwijs. (SBO de Toermalijn)

Schoolbreed hebben wij de cursus BOMPeC gevolgd.

Naar aanleiding van de cursus is er een beleid ontwikkeld rondom gedrag. Een onderdeel hiervan is CO-time. (CO staat voor crisis opvang)

CO-time heeft een eigen ruimte in de school waar dagelijks gewerkt wordt aan gedrag.

Ook preventief worden er kinderen begeleid die probleemgedrag vertonen.

Er worden vaardigheden aangeleerd en geoefend om beter om te kunnen gaan met problemen en conflicten. Tevens is het een ruimte waar kinderen opgevangen worden als zij grensoverschrijdend gedrag vertonen. Het kind krijgt de ruimte en tijd om af te koelen, vervolgens vindt er een gesprek plaats met behulp van de conflictkrater. Na dit gesprek wordt er een werkplan gemaakt in overleg met de leerling en de leerkracht. In de klas en met behulp van CO-time wordt er geoefend in het aanleren van nieuwe/betere vaardigheden.

Wij werken in school met de conflictkrater, een instrument dat door BOMPeC ontwikkelt is. Naast de conflictkrater en CO-time maken wij op school gebruik van meer hulpmiddelen en instrumenten.

Naast mijn werkzaamheden bij SBO de Toermalijn werk ik ook voor BOMPeC. Ik verzorg het “good practice” gedeelte van de trainingen en geef alleen of samen met Do en/of Bardo workshops.

Omdat ik dagelijks werk met BOMPeC materiaal kan ik de praktische inzetbaarheid goed beoordelen.

Ik ben erg enthousiast over wat BOMPeC te bieden heeft en ben ervan overtuigd dat het een goede solide basis is voor o.a. de inpassing van passend onderwijs.

Niet alleen het regulier en speciaal onderwijs heeft te maken met gedragsproblemen maar alle vormen van onderwijs zijn gebaat bij de fundamentele aanpak van BOMPeC.

BOMPeC