Werkwijze

In eerste instantie komt de vraag van een school vaak rondom het letterlijk fysiek ingrijpen. Hoe moet je een leerling aanpakken die door het lint gaat? Hoe haal je leerlingen die met elkaar op de vuist gaan uit elkaar? Hoe zorg je ervoor dat je als docent zelf veilig bent?

Maar vrij snel daarop komen (gelukkig) ook de volgende vragen:
Hoe kun je ervoor zorgen dat een leerling ook iets leert van zijn conflict? Hoe kun je dit ombuigen tot iets positiefs? Hoe kun je een conflict voor zijn, preventief? Hoe spreek je een leerling aan in een crisissituatie? Wat is je aanspreektoon? Wat zeg je eigenlijk?! Hoe maak ik een soort les van dit conflict waar het kind iets van kan leren? Hoe maak ik dit proces zichtbaar zodat het wordt opgeslagen in zijn/haar geheugen? Wat kan ik doen?

BOMPeC werkt op 3 terreinen: